Gillberga

Gillberga ligger i nordvästra delen av Kårsta socken. Ägorna var delade i tre delar. Gillberga by och inägor ligger strax nordost om Rickeby och väster om Backa gård

Karta

Karta över Gillberga med omgivningar.

Gillberga karterades första gången storskaligt år 1639 (A6:29). Hela byn, som bestod av tre gårdar hade ett årligt utsäde på 20 tunnor och kunde skörda cirka 38 lass hö årligen.Karta

Del av karta A6:29 över Gillbergas tre gårdar 1639. 

År 1759 (A52-5:1) storskiftades Gillberga samtliga ägor.

År 1788 (A52-5:2) storskiftades skogen som var samfälld med Tjusta.

År 1852 (A52-5:4) inleddes laga skifte av Gillberga ägor.

Familj som står framför ett hus
Norrgården i Gillberga, Kårsta. Fr v på gårdsplanen Lilly Mattsson, Josefina Kraft med Karl-Uno Mattsson knäet, Uno Mattsson och fostersonen Edgar Axzell. Fotograf: Okänd 1932.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 visar att det fanns fyra brukningsdelar och tio bebyggda lägenheter, varav många torp. Gillberga hade 63,2 hektar åker, men ingen naturlig äng kvar.

Karta
Del av konceptkartan till den häradsekonomiska kartan 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats