Söderhall

Söderhall ligger i den östligaste delen av Kårsta socken.

Karta
Söderhall med omgivningar 2013.

Den äldsta storskaliga kartan över Söderhall är en geometrisk jordebokskarta upprättad år 1639 (A6:22-23). Då bestod Söderhall av en by med fem olika stora gårdar. Fyra av gårdarna var självägda och en tillhörde akademin. Byn var sammantaget värderad till 36 ⅓ öresland, dvs drygt 4 ½ markland. Det årliga utsädet var 28 tunnor och ängen gav 170 lass hö. Relationen mellan åker och äng var 1:6. I kartan nämns att till fjärde gården fanns två skvaltkvarnar som gick höst och vår.

Karta
Del av karta A6:22-23 från 1639.

År 1755 (A52-26:1) genomfördes storskifte av Söderhalls by. Det fanns då en brukare av varje gård. Tre av gårdarna hade kommit i greve Gyllenborgs ägo. Kartan är fin och i kartbilden har lantmätaren valt att beskriva vägarna. Det framgår också att det fanns torp och två krogstugor i nordöstra delen vid sjön Hjälnan.

År 1766 (A52-26:2) storskiftades Söderhall igen. I den här kartan redovisas förutom all mark till byn även bybebyggelsen i sin faktiska utbredning med kringbyggda gårdar.

Karta
Del av karta A52-26:2 från 1766. 

År 1860 (A52-26:3) inleddes laga skifte. Antalet brukare och delägare av byn var nu åtta. Fem av de åtta skulle flytta ut efter skiftet. En av de som skulle flytta ut hade drabbats av eldsvåda.

Flygfoto
Söderhalls gård i Kårsta. Vägen i bildens nederkant är gamla Norrtäljevägen. Bilden kommer från Aerobilder.se. Fotograf: Okänd, 1959.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan framgår att det då fanns fem bebyggda brukningsdelar i byn. Den sammanlagda arealen brukad åker och annan odlad jord uppgick till 115,7 hektar. I Söderhall fanns vid sekelskiftet 1900 den största mängden kvarvarande naturlig äng i hela socknen, 5,2 hektar. På ägorna fanns gästgivargård och skolhus.

Barn som står framför en skolbyggnad
Lärarinnan Ida Högberg tillsammans med skolbarnen utanför Halls skola. Fotograf: Okänd ca 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats