Ledinge

Ledinge ligger i södra delen av Kårsta socken.

Karta
Ledinge med omgivningar.

Namnet är ett –ingenamn med förleden led-.

År 1765 (A52-13:1) storskiftades Ledinge samtliga ägor. Byn bestod av tre gårdar som alla brukades av två brukare vardera. Hela byn var värderad till 24 öresland, dvs tre markland. Det årliga utsädet var drygt 49 tunnor och ängsskörden uppgick till 109 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således 1:2.

Karta
Del av karta A52-13:1 från 1765.

År 1788 (A52-13:2) utfördes en ängsdelning.

År 1806 (A52-13:3) gjordes en skogsdelning vilken resulterade i ett protokoll, men ingen karta.

År 1882 (A52-13:4, protokoll) inleddes laga skifte av Ledinge ägor.

Gård
Östergården i Ledinge. Förutom denna gård finns i Ledinge Norrgården, Södergården och Mellangården. Fastighetsbeteckningen för Östergården är Ledinge 1:3. Fotograf: Okänd, 1943.

onceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 visar att det då fanns fyra brukningsdelar i byn. Det fanns även 10 bebyggda lägenheter. Den sammanlagda åkerarealen var knappt 120 hektar och av naturlig äng återstod 4,4 hektar.

Karta
Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats