Kull

Kull ligger i den allra sydligaste delen av Kårsta socken där sockengränsen gör en inbuktning ned i Vada socken. Ägorna är mycket begränsade i sin omfattning, men trots det uppdelade på två delar. Kull har tillhört Lilla Benhamra som har legat i Kårsta socken.

Karta
Karta över Kull med omgivningar.

År 1767 (A52-8:1) storskiftades skogen tillhörande Kull och Nibble. Kull utgjorde en ensamgård.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att Kull hade drygt 10 hektar åker och 0,2 hektar naturlig äng.

Karta
Del av konceptkartan till den häradsekonomiska kartan från 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats