Tjusta

Tjusta ligger i norra delen av Kårsta socken. Namnet är ett -stanamn. Det finns ingen geometrisk jordebokskarta över Tjusta by.

Karta
Karta över Tjusta idag.

År 1773 (A52-27:1) storskiftades Tjusta inägor. Byn bestod då av två gårdar. Byn var värderad till 16 öreland, dvs 2 markland och brukades av två brukare. Det årliga utsädet var mellan drygt 21 och mer än 25 tunnor. Årligen skördades 36 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således 1:1,5. Det fanns ett torp på ägorna som kallades Knåpet.

Karta
Del av karta A52-27:1 från 1773. De två gårdarna syns i bildens mitt. 

Tjusta laga skiftades år 1855.

Gård

Vykort på Tjusta gård. Fotograf: Algot Laurell ca 1910.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det fanns två halva frälsehemman i byn, donerade till Uppsala universitet. I byn fanns 59,4 hektar åker och bara 0,6 hektar naturlig äng. Till byn hörde 154,7 hektar skog.

Bönder som håller på och lastar hö
Första skördetröskan på Tjusta gård i Kårsta. Med ryggen åt kameran står Vilhelm Malmberg och t h Seth Helgöstam. Fotograf: Erik Ask 1947.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats