Nyby

Nyby ligger i nordvästra delen av Kårsta socken. Nyby ligger inom samma ägofigur som Sunnarby och kan eventuellt vara en avknoppning av Sunnarby.

Karta
Karta över Nyby med omgivningar.

En ensamgård.

Det finns inga kända historiska storskaliga kartor över Nyby ägor.

Sex personer som står framför ett hus tillsammans med ett par hästar
Familjen Plomgren samlad utanför Nyby gård i Kårsta. I salen t h hade SLU en möteslokal. I husets vänstera bortre del låg drängkammaren. Huset revs under andra världskriget. Fotograf: Okänd, 1915.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartan visar att Nyby vid sekelskiftet 1900 fortfarande räknades till Sunnarby.

Karta
Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats