Gustav Vasaskolan vinnare i matsvinnstävling!

Vallentunas kommunala skolor arbetar aktivt med att skapa en hållbar skolmåltid och minska matsvinnet.

Matsvinn förekommer i hela produktions, - försäljnings,- och konsumtionskedjan för livsmedel, vilket innebär att miljöbelastningen från livsmedel blir stor och stora mängder koldioxid har släppts ut i alla led i kedjan. Samtliga storkök i Vallentuna ska arbeta för att minska matsvinn i de led som livsmedel passerar i storköket; inköp, förvaring, produktion och servering samt tallrikssvinn, säger Charlotte Müntzing, kostchef i Vallentuna.

Andelen ekologisk mat/råvaror som används inom verksamheten ska kontinuerligt öka. Genom att upphandla och välja ekologiska livsmedel minskas spridningen av kemikalier i miljön, bidrar till biologisk mångfald och att djuren lever ett mer naturligt liv.

Måltidsverksamheten påverkar klimatet med de livsmedel som serveras. Som en del i arbetet för det kommungemensamma miljömålet "Begränsa klimatpåverkan" har basmenyn för skollunchen 2018 och framåt uppdaterats för att bli mer klimatsmart. En del serveringar av nötkött har ersatts med kyckling, fläskkött, blandfärs, vilt eller fisk. En helt vegetarisk dag i veckan har också införts. 

För att göra elever och personal på skolorna extra medvetna om matsvinnets omfattning och påverkan har det arrangerats en tävling. Vilken kommunal skola som hade minst matsvinn under en dag? Under tävlingsdagen serverades currykyckling med ris och vinnande skola var Gustav Vasaskolan som endast hade 551 gram i matsvinn för samtliga elever. Vi säger stort grattis till alla elever och personal!

Vi frågade några elever i klass 4 a och 4 b på Gustav Vasaskolan varför de tror att är bra att slänga mindre?

- Sparar mat och pengar så vi kan köpa lite dyrare och godare mat till skolan. Det är bättre för naturen/djuren om vi inte tar mer på tallriken än vad vi behöver.

Vad är era bästa tips för att minska matsvinnet?

- Ta lite på tallriken från början och ta flera gånger om du vill ha mer. Tänk att det är "tävling" varje dag.

- Tänk precis som hemma! 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats