Elevråd

Kårsta skola har ett elevråd där elever från årskurs 1–5 deltar. Styrelsen består av elever från årskurs 4–5. Styrelsen träffas varannan vecka och hela elevrådet varannan vecka. Elevrådet har möjlighet att påverka skolan genom klassråden med frågor som rör hela skolan. Protokoll läggs ut på ScholSoft.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats