Skolsamråd

Skolsamrådet träffas två gånger per läsår med representant från alla klasser. Rektor, arbetslagsledare, lärare och fritidspersonal deltar. Protokollen publiceras på vår webbplats och i SchoolSoft.

Vi jobbar med klassråd varje vecka och elevråd varannan vecka.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats