Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA)

Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA) vänder sig till personer som har försörjningsstöd och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Personer som anvisas till VACiA får en arbetscoach som ger individuellt stöd för att finna ett arbete på öppna arbetsmarknaden och målet är självförsörjning.

Vi erbjuder dig 3 gångs-samtal. Utifrån dina önskemål och tidigare erfarenheter kan vi vägleda dig vidare i din process mot arbete, studier eller praktik. Du är välkommen att kontakta Kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00, för att boka tid för ett möte med en arbetscoach. Vi har möjlighet att träffas upp till tre tillfällen.

 

Hand som håller i en blå post-it-lapp

Vad gör vi på inriktning arbete?

Uppdatering pågår.

Samarbete 

Uppdatering pågår.

Hur ansöker jag?

VACiA är inte en insats som det går att ansöka om utan används endast för personer som anvisas via försörjningsstödsenheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats