Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA)

Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA) vänder sig till personer som har försörjningsstöd och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Personer som anvisas till VACiA får en arbetscoach som ger individuellt stöd för att finna ett arbete på öppna arbetsmarknaden och målet är självförsörjning.

 

Vad gör vi på inriktning arbete?

Uppdatering pågår.

Samarbete 

Uppdatering pågår.

Hur ansöker jag?

VACiA är inte en insats som det går att ansöka om utan används endast för personer som anvisas via försörjningsstödsenheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats