Vallentuna arbetscoachning inriktning daglig verksamhet och sysselsättning

Varje människa som kan och vill arbeta ska få möjlighet till det. Det är vår vision på Vallentuna arbetscoachning sysselsättning och daglig verksamhet.

Vi stöttar dig i din väg mot arbete eller studier. Här kan du läsa mer om hur det går till. 

Du står i fokus

Vi erbjuder individuellt stöd till dig som har insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tillsammans samtalar vi om hur du kan ta steget till en meningsfull sysselsättning genom praktik, studier eller arbete.

Såhär går det till

Tillsammans med en arbetscoach kartläggs dina intressen, erfarenheter och mål. Vi kartlägger även dina styrkor och vad du önskar stöd kring. Gemensamt söker vi efter en passande sysselsättning på arbetsmarknaden för just dig. Det kan till exempel ske genom studiebesök. Vi erbjuder ett nära samarbete med dig, arbetsplatsen eller studieplatsen och har regelbundna uppföljningar kring din planering.

Vi samarbetar

Om önskemål finns samverkar vi med viktiga personer i ditt nätverk. Vi har också ett nära samarbete med näringslivet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt psykiatrin och habiliteringen. Allt för att ge dig bästa förutsättningar för att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vår arbetsmetod

Vi arbetar utifrån den evidensbaserade metoden Supported Employment som verkar för inkludering av personer som står utanför arbetsmarknaden. Metoden bygger på nära stöd till både till individ och arbetsplats.

Ta kontakt

Du ansöker om insatsen hos din biståndshandläggare på Socialförvaltningen. Kontaktcenter kan hänvisa dig vidare, telefonnummer: 08 587 850 00.

Så säger andra om Vallentuna Arbetscoachning

"Min arbetscoach anpassar stödet efter mina behov."

"Min arbetscoach har verkligen lyssnat på mig och vad jag vill."

Hör av dig till oss med dina frågor, mejla vac@vallentuna.se

Väg i morgonsol

Kontaktuppgifter

Vallentuna arbetscoachning

E-post: vac@vallentuna.se
Telefon: 08 587 85 000
Besöksadress: Smidesvägen 5, Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats