Vad händer efter Språkförskolan?

När eller om ett barn inte längre har behov av att gå i språkförskola skolas barnet över till vanlig förskolegrupp, förskoleklass eller till en annan lämplig klass. Placeringen sker alltid i samverkan med föräldrarna. Överlämning till förskola eller skola sker både skriftligt och muntligt, vid ett eller flera tillfällen. Uppföljning av barnets placering sker vid ett tillfälle, efter cirka sex månader, av logoped och förskollärare.

Barn utskrivna under åren 1996-2016

Antal barn
77

Placering i förskola/förskoleklass/grundskola
76

Av dessa 76 barn placerades 41 i språkklass/språkförskoleklass, 28 i ordinarie förskola/förskoleklass/grundskola och 1 i resursklass/liten grupp

Placering i anpassad grundskola
1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats