Tal- och språkutveckling

Vad förväntas barn kunna i vissa åldrar? Språkutveckling är givetvis individuell, men det finns flera viktiga utvecklingssteg.

Vad kan ett barn som är 2 år?

Ordförrådet utökas allt mer och barnet får en önskan att uttrycka sig mer. Efterhand vill barnet prata om saker som inte är här och nu. Då börjar barnet uttrycka sig i 2-ordsmeningar: "Nanne dä" – då hon berättar att nalle ligger i det andra rummet. Barnet vill ta kontakt och prata, pekar och vill visa vad hon eller han ser. Barnet är också angeläget om att bli förstått när det säger något.

Barnet kan uttrycka sig med enkla frågor – "ä dä?" (vad är det?), påståenden – "tor"(en stor boll), beskrivningar – "tette tå" (hon kan stå) och inte-meningar – "nä hova" (hon vill inte sova). I talet saknas många ljud och barnet har en hel del uttalsfel. Dessa kommer oftast att utvecklas av sig självt innan barnet fyllt fyra-fem år.

Rådfråga din BVC-sköterska om du tycker att ditt barn:

 • Inte pratar!
 • Alltid är tillbakadragen och tyst!
 • Inte försöker ta språkligkontakt!
 • Verkar sakna språklig förståelse!

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Vad kan ett barn som är 2,5-3 år?

Barnet kommer på att det kan styra omvärlden med sitt språk och börjar bli bättre på att uttrycka sina önskemål och tankar. Hon eller han ropar "vatten", "saga" och "kissnödig" när barnet vet att det egentligen ska ligga och sova. Nu kommer orden "mitt" och "min" in i språket, språket användas flitigt.

Det är fortfarande många ljud som inte finns i barnets språk och som utvecklas senare, till exempel – r, s, k, g, tje- och sche-ljuden. Det är vanligt att barnet har svårt att uttala två konsonanter bredvid varandra som till exempel kan tvätta bli tätta eller klocka bli kocka. Det är mycket vanligt och behöver inte betyda att barnet har svårt att uttala de enskilda ljuden – barnet har bara svårt att uttala dem tillsammans. Det är fortfarande för tidigt att träna barnets uttal – för de flesta barn kommer ljuden att utvecklas av sig självt när de språkliga förmågorna och barnets motorik är mogen för det.

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Vad kan ett barn som är 3,5-4 år?

Barnet är pratsamt och ställer många frågor. Det har omkring 1000-1500 ord som de använder sig av. Barnet börjar kunna uttrycka sig i tid (prata om idag och imorgon), i antal ("jag har fyra bilar"), och prata om färger och former (en gul fyrkant). Fantasileken och rollspel tillsammans med andra barn börjar utvecklas. Barnet kan också sitta still länge och lyssna på sagor. De kan leva sig in i historien och fråga mycket om berättelsen. Barnet börjar nu omnämna sig själv som "jag".

Det blir allt lättare för utomstående att förstå barnet. Barnet börjar lära sig svårare ljud som k, g och s. Fortfarande kan det vara svårt att säga 2-3 konsonanter tillsammans (skriva) och vissa andra ljud som r, sche- och tje-ljud. Före 4 års ålder tränas ofta inte uttal om barnet inte har munmotoriska svårigheter.

Rådfråga din BVC-sköterska om du tycker att ditt barn:

 • Inte har börjat prata i flerordsmeningar!
 • Inte har börjat använda sig av flera ljud!
 • Är mycket tyst!
 • Ofta missförstår instruktioner och uppmaningar!

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Vad kan ett barn som är 4 år?

Ljudsystemet har utvecklats mycket, men fortfarande saknas några ljud och ljudkombinationer. Svåra ljud som r, tje- och sche-ljudet uttalas ofta inte helt rätt förrän i 6 års ålder. Barnet kan även ha svårt att säga ord som har flera konsonanter tillsammans som till exempel flicka blir licka, klocka blir kocka, fisk blir fick. Barnet kan alltså ha svårt för dessa kombinationer trots att de enskilda ljuden kan uttalas rätt. Svårigheter beror ofta på att tungmotoriken ännu inte har utvecklats helt – detta lär sig ofta barnet av sig själv.

Barnets meningar utvecklats mycket och hon eller han kan uttrycka sig med prepositioner (på, under, över, mellan, med), pronomen (min, din, hans) och plural (en häst, flera hästar). Barnet övergeneraliserar ibland grammatiska regler och hennes blir hons och fick blir fådde. Det kan också ha svårigheter att förstå vissa frågeord som till exempel hur och varför.

På det stora hela kan barnet uttrycka sig och förstå det mesta som sägs.

Vid 4 år bör barnet ha uppnått en språklig nivå som motsvarar den vuxnes när det gäller både uttal och grammatik. Inom vissa gränser är variationer i utvecklingstakten normala (Logoped och Med. Dr Monica Westerlund, 1994).

Rådfråga din BVC-sköterska om du tycker att ditt barn:

 • Har en långsam språkutveckling!
 • Har ett barnsligt språk!
 • Stammar!
 • Är rädd att prata!

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Vad kan ett barn som är 5-6 år?

Barnets språk är nu ofta helt utvecklat vad det gäller grammatik och ljudsystem. Vissa små uttalsfel kan finnas och grammatiska förväxlingar. Han eller hon börjar under dessa förskoleår utveckla ett intresse för rim och ramsor, bokstäver och skriven text. Att skriva sitt eget namn är roligt. Barnet skriver vissa ord, men gör en hel del fel och vänder inte alla bokstäver rätt. Barnet klarar ofta att läsa bekanta namn och ord.

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats