Kulturskolan

Vi är glada att vi har ett samarbete med Vallentuna Kulturskola. Varje vecka kommer lärare från Kulturskolan till vår skola och har kulturverkstad med elever i klass 1 och 2 under fritidstid. Under dessa tillfällen får eleverna på ett lekfullt sätt ta del av Kulturskolans verksamhet. Det är olika verksamheter på de olika skolorna i kommunen, beroende på den specialkunskap lärarna från Kulturskolan har. Här på Gustav Vasaskolan får barnen bland annat arbeta med drama.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats