Skolsamråd

Vi bjuder in till skolsamråd två gånger per termin i syfte att föra dialog kring frågor som rör övergripande skol- och fritidsfrågor. Rektor och medarbetare på skolan möter föräldrarepresentanter från alla klasser samt skolans kontaktpolitiker. Dialogen berör nuläget kring budget, organisation, kvalitets- och utvecklingsarbete, arbetsmiljö och utemiljö.

Protokoll delges deltagarna och publiceras på SchoolSoft för samtliga vårdnadshavare och skolans personal.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats