Lovisedalsskolans internationella samarbeten

Vi är en ackrediterad skola som strävar efter att höja utbildningskvaliteten för både personal och elever. Genom vårt engagemang i Erasmus+ har vi årligen möjlighet att söka finansiering för olika gränsöverskridande aktiviteter och utbyten med andra europeiska skolor. Detta bidrar direkt till vår fortsatta kvalitetsutveckling som skola och organisation.

Vad innebär Erasmus+ ackreditering?

Vilka är några av kraven för Erasmus+ ackreditering?

Här följer ett urval av de krav som en skola måste uppfylla för att anses vara behörig för Erasmus+:

Erasmus Policy Statement (EPS):
Skolan måste utarbeta och anta en Erasmus Policy Statement som beskriver skolans strategi och mål för internationellt samarbete inom ramen för Erasmus+ programmet.

Engagemang för hög kvalitet:
Skolan måste kunna visa upp ett engagemang för hög kvalitet i sitt utbildningserbjudande och i de aktiviteter som planeras inom ramen för Erasmus+.

Förmåga att främja inkludering och mångfald:
Skolan bör kunna visa hur den främjar inkludering och mångfald, och hur den stödjer deltagare från olika bakgrunder och med olika behov.

Etablera samarbete:
Skolan ska kunna etablera och underhålla partnerskap med skolor eller organisationer i andra deltagarländer.

Hur länge har vi varit ackrediterade?

Lovisedalsskolan har alldeles nyligen blivit ackrediterad som en Erasmus+ skola. Att vi nu är ackrediterade till Erasmus+ möjliggör ett långsiktigt internationaliseringsarbete med stöd och finansiering från Erasmus+ för perioden 2024–2029 med start till höstterminen 2024. Syftet med detta arbete är att utveckla och förbättra utbildningen genom internationellt samarbete.

Våra samarbeten

Vi har nyligen blivit ackrediterade för Erasmus+. Internationaliseringsarbetet förväntas börja under höstterminen 2024. Mer information inom kort.

Tillbakablick från våra internationella utbyten

Fem elever går mot skolans entré.

Inom kort kan du ta del av berättelser och händelser från våra internationella samarbeten som en del av vår delaktighet i Erasmus+ projektet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats