Om Lovisedalsskolan

Lovisedalsskolan är en F-9 skola i södra Vallentuna. Hos oss möter eleven kunniga och engagerade pedagoger som arbetar tillsammans för att utveckla pedagogiken. Vi har höga förväntningar på både våra elever och våra pedagoger. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg miljö för alla och vi sätter stort värde i att göra både elever och personal delaktiga i att utveckla våra skola.

Vad sägs om vår skola?

– Vi har världens bästa lärare! Elev, 7a. Ta reda på vad elever, vårdnadshavare och våra lärare säger om oss.

Vad sägs om vår skola

Ett gäng tjejer leker ute på skolgården i skogen

Skolan och skolgården

barn på skolgården

Lovisedalsskolan ligger i södra Vallentuna vid Uthamra, nära gränsen till Täby. Skolbyggnaderna med tillhörande skolgård ligger nära skog och natur och skolgården erbjuder en varierad miljö som uppmuntrar till lek och rörelse. Skolgården är uppdelad runt skolans lokaler och har ytor och lekutrustning för både yngre och äldre barn. På den större skolgården vid skolans idrottshall finns en stor fotbollsplan med konstgräs som används både i idrottsundervisningen som på raster.

Värdegrundsarbete

barn i ring i en skog

På vår skola jobbar vi systematiskt med värdegrund utifrån olika arbetsmaterial anpassat till olika åldersgrupper. Arbetet sker regelbundet och ska systematiskt följas upp i de olika arbetslagen. På vår skola ska alla känna sig trygga för att kunna prestera sitt bästa. Ett av skolans mål detta läsår är att öka trygghet och studiero hos våra elever.

Trivselenkäten genomförs och följs upp för att identifiera utvecklingsområden. På skolan har vi en trygghetsteam som har till uppgift att följa upp kränkningar och kränkande behandling.

Digitalisering och Makerspace

två pojkar programmerar

Alla elever har en Ipad eller en Chromebook och jobbar i Googlemiljö.

Skolan har ett Makerspace där eleverna får träna på sin innovativa förmåga där teori och praktik möts. Eleverna har i denna digitala slöjdsal möjlighet att omsätta idéer till handling, att gå från konsument till producent. 

Utepedagogik och friluftsliv

händer som gör upp en eld i naturen

Med en nyskapad grillplats för plats till en hel skolklass förflyttar vi klassrummet ut i naturen. Vi har drivna pedagoger som ser till att utomhuspedagogik och friluftsliv får en naturlig plats i undervisningen.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats