Fritidshem

Lovisedalsskolan har fritidsverksamhet för elever i förskoleklass till och med 12 års ålder.  

Elever i årskurs F–2, har mellan kl. 08.00-14.00 förstärkt skolstart, ett samarbete mellan skola och fritids. Den förstärkta skolstarten innebär att fritidspersonal och lärare utifrån sina olika kompetenser samarbetar för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt. 

Fritidspersonalen tillför alla elever den skapande, kreativa verksamhet som tidigare låg utanför skolans verksamhet. Idag finns den integrerad i skoldagen. Hur dagen ser ut beror på vad eleverna arbetar med, varje skoldag eller vecka kan anpassas utifrån uppgiften. Eleverna har förutom fritids på de egna avdelningarna tillgång till andra ytor på skolan till exempel slöjdsalen och idrottshallen.

Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

Fritidshemmet på Lovisedalsskolan har öppet måndag-fredag mellan kl. 06.30-18.00.

Fritidsverksamheten bedrivs på tre avdelningar. Förskoleklassens fritids arrangeras på avdelning Backen, i samma lokaler som under skoldagen. Eleverna i årskurs 1–2 går på fritids på avdelning Asken/Björken. Elever i årskurs 3-6 går på Klubben.

Under öppning (kl. 06.30-08.00) och stängning (kl. 17.00-18.00) samt på vissa lov slår vi ihop avdelningarna och har då öppet på Asken.


Öppning och stängning:

Vi öppnar kl. 06.30 och stänger 18.00 på Asken.

Frukost

Frukost serveras varje dag kl 07.15 i matsalen.

Planering

Ni kan ta del av vår planering på SchoolSoft där vistelsetider på fritids också läggs in.

Avdelning Backen

Förskoleklass

Telefon
08-587 853 93

Avdelning Asken/Björken

Årskurs 1-2

Telefon
08-587 849 63

Avdelning Klubben

Årskurs 3-6

Telefon
08-587 849 76

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats