Fritidshem

Lovisedalsskolan har fritidsverksamhet för elever i förskoleklass till och med 12 års ålder.  

På vårt fritidshem arbetar vi utifrån olika fokusområden kopplade till LGR22. Vi erbjuder planerade rastaktiviteter samt eftermiddagsaktiviteter där eleverna ges möjlighet till att utveckla sina förmågor. Vi har stort fokus på friluftsliv där vi ägnar många eftermiddagar ute i skogen. Vi strävar även efter att ge eleverna verktyg till en meningsfull fritid utanför skolan/fritidshemmet.

Elever i årskurs F–3, har mellan kl. 07.00-17.30 förstärkt skolstart, ett samarbete mellan skola och fritids. Den förstärkta skolstarten innebär att fritidspersonal och lärare utifrån sina olika kompetenser samarbetar för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt. 

Fritidspersonalen tillför alla elever den skapande, kreativa verksamhet som tidigare låg utanför skolans verksamhet. Idag finns den integrerad i skoldagen. Hur dagen ser ut beror på vad eleverna arbetar med, varje skoldag eller vecka kan anpassas utifrån uppgiften. Eleverna har förutom fritids på de egna avdelningarna tillgång till andra ytor på skolan till exempel slöjdsalen och idrottshallen.

Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

Fritidsverksamheten bedrivs på tre avdelningar. Förskoleklassens och Åk 1 fritids arrangeras på avdelning Backen, i samma lokaler som under skoldagen. Eleverna i årskurs 2 går på fritids på avdelning Lokatten. Elever i årskurs 3-6 går på Klubben.

Under öppning (kl. 07.00-08.00) och stängning (kl. 16.30-17.30) samt på vissa lov slår vi ihop avdelningarna.

Öppning och stängning:

Fritidshemmet på Lovisedalsskolan har öppet måndag-fredag mellan kl. 07-17.30. Vi öppnar kl. 07.00-08.00 på Lokatten och stänger 16.30-17.30 på Backen.

Frukost

Frukost serveras varje dag kl 07.15 i matsalen.

Planering

Ni kan ta del av vår planering på SchoolSoft där vistelsetider på fritids också läggs in.

Avdelning Backen

Förskoleklass och Åk 1

Telefon
08-587 853 93

Avdelning Lokatten

Årskurs 2

Telefon
08-587 849 63

Avdelning Klubben

Årskurs 3-6

Telefon
08-587 849 76

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats