Om Bällstabergsskolan

Vi arbetar aktivt för att elever och pedagoger ska känna arbetsglädje och vara stolta över sin skola. Våra lokaler är trevliga och ljusa och vår utemiljö lockar till kreativitet och lek.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats