Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Bällstabergsskolan har som främsta uppgift att främja och förebygga elevernas lärande och utveckling - ämnesmässigt, hälsomässigt och psykosocialt. En sund fysisk och psykisk hälsa ger goda förutsättningar för lärande och välmående elever. Ett nära samarbete mellan elevhälsoteamet och den pedagogiska verksamheten är en självklarhet för oss.

Eleverna på Bällstabergsskolan ska känna trivsel och trygghet i skolan. Det ska råda en attityd om att alla är värdefulla och fyller en viktig position i verksamheten. Skolan arbetar aktivt för att motverka kränkning och mobbning i skolan.

Bällstabergsskolans elevhälsoteam

Rektor

Marie-Louise Yllner-Geuken

E-post
marie-louise.yllner@vallentuna.se
Telefon
08-587 856 21

Biträdande rektor

Kristin Aabel

E-post
kristin.aabel@vallentuna.se
Telefon
08-587 853 01

Kurator

Susanne Markebjer-Säfström

E-post
susanne.markebjer@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 40

Skolsköterska

Emma Thermaenius

E-post
emma.thermaenius@vallentuna.se
Telefon
08-587 853 17

Skolpsykolog

Regina Seisdedos

E-post
regina.seisdedos@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 30

Studie- och yrkesvägledare

Linnea Carles

E-post
linnea.carles@vallentuna.se
Telefon
08-587 861 34

Speciallärare

Caroline Wadman-Birkestam

Speciallärare

Rose-Marie Logren
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats