Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Bällstabergsskolan har som främsta uppgift att främja och förebygga elevernas lärande och utveckling - ämnesmässigt, hälsomässigt och psykosocialt. En sund fysisk och psykisk hälsa ger goda förutsättningar för lärande och välmående elever. Ett nära samarbete mellan elevhälsoteamet och den pedagogiska verksamheten är en självklarhet för oss.

Eleverna på Bällstabergsskolan ska känna trivsel och trygghet i skolan. Det ska råda en attityd om att alla är värdefulla och fyller en viktig position i verksamheten. Skolan arbetar aktivt för att motverka kränkning och mobbning i skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats