Fritidshem

Bällstabergsskolan erbjuder fritidsverksamhet för elever i förskoleklass till och med åk 6. Verksamheten bedrivs på två avdelningar. Åk F-2 har gemensam verksamhet förlagd på avd. A + C. Från och med åk 3 vistas fritidseleverna på Klubben som håller till vid skolans huvudentré. Vi försöker att bedriva så stor del av fritidsverksamheten som möjligt utomhus.

På Bällstabergsskolans fritidshem arbetar både fritidslärare, barnskötare samt elevassistenter. Vi bedriver en målstyrd verksamhet utifrån Lgr.11. Fritidshemmets undervisning bygger på lika delar omsorg, lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och färdigheter (social förmåga, utforskande förmåga, kreativ förmåga m.m.) samt att erbjuda eleverna rekreation, vila och en meningsfull fritid.

Ni ansöker om fritidsplats via kommunens hemsida. Bällstabergsskolans fritidshem har öppet alla vardagar kl. 07.00-17.30. Behöver ni utökade vistelsetider måste ni ansöka om detta. Du hittar mer information och ansökan för utökad vistelsetid här.

Öppning

Fritids öppnar kl. 07.00 på avd. C. För elever som är anmälda till morgonfritids serveras frukost. Elever som ska äta frukost bör vara här senast 07.15 för att hinna äta klart innan vi går ut. Kl.07.30-08.00 bedrivs all fritidsverksamhet utomhus. Elever som behöver omsorg innan skolan startar måste checka in sig hos morgonpersonalen. Kl. 08.00 ringer vi i klockan och eleverna samlas vid sina respektive entréer. Kl. 08.10 startar skoldagen.

Stängning

Fritidshemmet stänger kl. 17.30 utomhus på skolgården.

SchoolSoft

I SchoolSoft lägger ni in ert barns vistelsetider på fritids. Detta görs under fliken "Mina tider". Eventuella meddelanden till fritidspersonalen görs på samma ställe i kommentarsfältet. På SchoolSoft kan ni ta del av information, planeringar, månadsbrev etc. Ni kan också följa "Bällstabergsskolan" på Facebook.

F-klass + Årskurs 1

Telefon
08 587 862 26
Mobil
076 621 62 26

Årskurs 2-3

Telefon
08 587 862 23
Mobil
076 621 62 23

Årskurs 4-6

Telefon
08 587 862 40
Mobil
076 621 62 40

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats