Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Fritidspersonalen arbetar i första hand med livskunskap, lek, skapande och kreativ verksamhet. Eftersom skoldagen idag är längre än tidigare ska fritidshemmen integrera bland annat lek, skapande och livskunskap under skoldagen. Det är dock viktigt att man kompletterar skolan och anpassar verksamheten utifrån grupp och behov.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bidrädande rektor. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar.

Avdelning C (förskoleklass)

Telefon
08-587 862 29

Avdelning D (årskurs 1)

Telefon
08-587 852 22
08-587 862 29

Avdelning A (årskurs 2)

Telefon
08-587 862 23

Klubben (årskurs 3-6)

Telefon
08-587 856 29

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats