Fritidshem

Vallentuna kommun har samlad skoldag mellan kl. 08.00-14.00. Det innebär att alla barn i förskoleklass till årskurs 2 då går i skolan (kostnadsfritt). Före kl. 08.00 och efter kl. 14.00 har ditt barn möjlighet att gå på fritids. Det gäller barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Vi har öppet kl. 06.30-18.00. Frukost serveras kl. 07.00-07.30. Fritidshemmet är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar om inget annat har angivits.

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Fritidspersonalen arbetar i första hand med livskunskap, lek, skapande och kreativ verksamhet. Eftersom skoldagen idag är längre än tidigare ska fritidshemmen integrera bland annat lek, skapande och livskunskap under skoldagen. Det är dock viktigt att man kompletterar skolan och anpassar verksamheten utifrån grupp och behov.

Eleverna har förutom fritids på de egna avdelningarna även tillgång till andra ytor på skolan till exempel slöjdsal, multihall, mediatek och textilslöjdssal. Vi har även en stor och fin skolgård och en fotbollsplan med konstgräs.

För de äldre elever (från årskurs 3) har vi Fritidsklubben.

Klubben är vår fritidsverksamhet för eleverna i årskurs 3-6. Här ges utrymme för lek och aktiviteter. Utifrån personalens kunskaper och färdigheter, tillsammans med barnens behov och önskemål, planeras den dagliga verksamheten.

Klubben har öppet vardagar kl. 14.00-16.55. Våra organiserade aktiviteter startar varje dag kl. 15.00 efter en stunds utevistelse.

Just nu erbjuder vi följande aktiviteter på Klubben:

  • Idrottsaktiviteter i multihallen
  • Pysselverksamhet
  • Smyckestillverkning med mera
  • Mediatek
  • Musik och spelverkstad

Under skolloven erbjuder vi heldagsomsorg för anmälda elever. Vi passar då på att utforska vår omvärld med aktiviteter och många trevliga utflykter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta bidrädande rektor. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar.

Avdelning C (förskoleklass)

Telefon
08-587 862 29

Avdelning D (årskurs 1)

Telefon
08-587 852 22
08-587 862 29

Avdelning A (årskurs 2)

Telefon
08-587 862 23

Klubben (årskurs 3-6)

Telefon
08-587 856 29

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats