Så här arbetar vi

Vi satsar på rörelse och fysisk aktivitet för förbättrad inlärning. Varje klass (åk 1-9) har minst två idrottslektioner i veckan. Under lektionerna använder vi oss av brainbreaks och glospromenader. De olika aktiviteterna leder till förbättrad minneskapacitet, ökad koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet.

Varje elev i åk 1-9 får tillgång till en egen iPad i sin undervisning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats