Så här arbetar vi

Vi satsar på rörelse och fysisk aktivitet för förbättrad inlärning. Varje morgon startar vi med morgonpuls ute på skolgården för lågstadiet. Det innebär en pulshöjande aktivitet på ca 10 min för att få en riktigt bra start på dagen. Varje klass (åk 1-9) har minst två idrottslektioner i veckan. Under lektionerna använder vi oss av brainbreaks och glospromenader. De olika aktiviteterna leder till förbättrad minneskapacitet, ökad koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats