Så här arbetar vi

Vi satsar på rörelse och fysisk aktivitet för förbättrad inlärning. Vi har två idrottslektioner i veckan, brainbreaks och glospromenader. De olika aktiviteterna leder till förbättrad minneskapacitet, ökad koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet. 

Varje vecka erbjuder vi eleverna olika roliga rastaktiviteter på skolgården.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats