Organisation

På Bällstabergsskolan arbetar vi i följande pedagogiska arbetslag:

  • Fritids
  • Förskoleklass - årskurs 3
  • Årskurs  4–6
  • Årskurs 7–9

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom det egna arbetslaget, som för hela skolan och tillsammans med kommunens andra grundskolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats