Vision

Våra värderord är ansvar, engagemang och trygghet. På vår skola ska alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Självservice

Här kan du ta del av hela Bällstabergsskolans vision.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats