Vision

Vår vision är att du som elev och barn på skolan ska känna dig stolt över dig själv och din skola och kunna säga;

  • Jag vill
  • Jag kan
  • Jag vågar
  • Jag är värdefull

Visionen ska vi uppnå genom att arbeta mot följande mål: Eleverna ska;

  • Nå goda studieresultat och få fördjupade kunskaper efter var och ens förmåga
  • Få självtillit och känna motivation i sitt skolarbete
  • Lära sig ta ansvar, samarbeta och få medinflytande
  • Få goda demokratiska normer och värderingar samt att lära sig respektera andra människor
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats