Vision

Våra värdeord

Ansvar:

Våra elever ska få möjlighet att utvecklas och ta ansvar efter sina förutsättningar.

Engagemang:

Våra elever ska känna delaktighet, medkänsla och visa stor inlevelse och intresse för sin framgång.

Trygghet:

Alla våra elever ska bemötas och behandlas med respekt och känna trygghet i vår skola.

Våra elever och barn ska lämna skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor.

Visionen ska vi uppnå genom att arbeta mot följande mål:

Eleverna ska;

  • Nå goda studieresultat och få fördjupade kunskaper efter var och ens förmåga.
  • Få självtillit och känna motivation i sitt skolarbete.
  • Lära sig ta ansvar, samarbeta och få medinflytande.
  • Få goda demokratiska normer och värderingar samt att lära sig respektera andra människor.

Självservice

Här kan du ta del av hela Bällstabergsskolans vision.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats