Skolan och skolgården

Skolan invigdes 2002, lokalerna är trevliga och ljusa. Vår utemiljö lockar till kreativitet och lek. Det är nära till natur och det finns goda kommunikationer i anslutning till skolan med busshållplats och Roslagsbanan. Vi tänker att kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang och då är de pedagogiska miljöerna extra betydelsefulla. För att stimulera rörelse, välmående och god rastverksamhet arbetar skolan med att modernisera utemiljön. På skolgården finns bland annat lekplats, pingisbord, basketkorgar och skog som inbjuder till lek. Eleverna har dagligen tillgång till en stor fotbollsplan med konstgräs.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats