Vad sägs om vår skola?

"Jag är en stolt rektor över Bällstabergsskolan som har underbara barn och elever och en fantastisk personal. Mitt mål är att utbilda barn och elever till framtidens samhällsmedborgare som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor i ett hållbart samhälle.

Jag har en stark tilltro till människors förmåga till utveckling genom kreativa aktiviteter där den enskilde utvecklar självkännedom, självständighet och en kunskapsbank för framtiden.

Jag tror på ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för eleverna så att de är välrustade inför framtiden.

Välkommen till Bällstabergsskolan!

Marie-Louise Yllner-Geuken, Rektor Bällstabergsskolan

Barn som sitter vid ett bord

Vad säger våra elever?

"Bällstabergsskolan har tydliga och bra lektioner, mål och plugg".
- Elev på högstadiet Bällstabergsskolan

"Idrottslektionerna är så roliga så man tror det är rast".*
- Elev åk 4 Bällstabergsskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats