Så här arbetar vi

På Lovisedalsskolan erbjuder vi en lärmiljö med god balans mellan digitala verktyg och naturen som verktyg. Vi använder digitala verktyg i undervisningen som ger eleverna möjlighet att träna sitt tekniska skapande och säkerställer att eleverna följer med i samhällsutvecklingen. Våra drivna pedagoger ser till att även utomhuspedagogik och friluftsliv får en naturlig plats i undervisningen. Eleverna får utveckla sitt lärande och sin förmåga att tillgodogöra sig kunskap på olika sätt för att på bästa sätt förbereda dem för framtiden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats