Så här arbetar vi

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av dessa får eleverna träna sitt tekniska kunnande, men framförallt utveckla sitt lärande och sin förmåga att tillgodogöra sig kunskap på olika sätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats