Systematiskt kvalitetsarbete

Vi gör systematisk skol- och verksamhetsutveckling genom reflektion och kritisk granskning på individ-, grupp- och organisationsnivå genom bland annat:

  • Analysera elevernas resultat.
  • Pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Skolans elevenkät.
  • Kommunens enkät till elever och vårdnadshavare.
  • Ämneskonferens mot den "röda tråden

Skolan har startat ett analysarbete utifrån resultaten eleverna gör i de nationella proven samt de kommunövergripande tester som görs i olika årskurser.

Vi arbetar för att hitta en ”röd tråd” mellan årskurserna och stadierna. Vi utgår från det centrala innehållet i LGR 11 och fastställer vad de olika årskurserna ska arbeta med.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats