Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Grundskolor i kommunen / Grundskolor i södra Vallentuna / Bällstabergsskolan / Nyheter / Två klasser från Bällstabergsskolan vidare i tävlingen Vi i femman 2023

Två klasser från Bällstabergsskolan vidare i tävlingen Vi i femman 2023

Grattis 5a och 5b på Bällstabergsskolan!

Ni är två av de åtta bästa klasserna i Stockholm och har kommit med i den klassiska tävlingen Vi i femman! 

2440 klasser och nästan 50 000 femteklassare i Sverige deltog i uttagningarna till Vi i femman 2023. Åtta klasser i Stockholm har gått vidare i tävlingen och får tävla i radio. Bällstabergsskolans 5a och 5b är två av dem!

- Vi på Bällstabergsskolan är otroligt stolta över våra femmor som har två lag av 8 i Stockholmsområdet med i Vi i femman. Det är ett resultat av att våra kompententa lärare arbetar för att eleverna ska känna sig trygga i skolan, ha tillit och motivation i sitt skolarbete och lära sig ta ansvar och samarbeta, säger rektor Marie Louise Yllner Geuken.

Om Bällstabergsskolan

Bällstabergsskolan är en kommunal F–9-skola i södra Vallentuna med cirka 500 elever. På skolan har vi som mål att eleverna ska känna delaktighet, medkänsla och intresse för sin egen framgång under och efter skoltiden. Personalen har ett stort engagemang i elevernas lärande. Alla elever ska bemötas och behandlas med respekt och känna trygghet här på Bällstabergsskolan. Läs mer om Bällstabergsskolan nedan.

Följ Bällstabergsskolan på Facebook och se mer om skolans dagliga verksamhet och hur det går för dem i tävlingen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats