Vad sägs om vår skola?

"Jag är mycket stolt som rektor på vår skola, Lovisedalsskolan. Våra elever imponerar varje dag, både i den kunskapsmässiga utvecklingen och i den sociala utvecklingen. Personalen på vår skola är fantastisk, har en hög kompetens och ett stort engagemang.

Tilltro till elevens förmåga, höga förväntningar och hög kvalitet ger våra elever möjlighet och förutsättning att nå sin fulla potential. Vi i skolan ska kunna möta alla våra elever på rätt nivå och utifrån det vägleda eleverna till att bli rustade för framtiden".

Välkommen till Lovisedalsskolan!

Sara Laurent, Rektor Lovisedalsskolan

Så säger våra elever

– Jag tycker att vi har väldigt roliga raster med roliga lekar och en bra skolgård, elev 1b.

Our teachers are very good and kind, elev 5a.

– Vi har väldens bästa lärare! elev 7a.

– Det bästa med att gå på Lovisedalsskolan är att alla som jobbar här bryr sig om oss och att skolmaten är bra, elev 8b.

–Man kan alltid fråga en vuxen på skolan så hjälper den en, elev 9a.

Så säger vår personal

– Jag känner mig stolt över att arbeta på en skola där jag kan känna mig trygg i att jag och mina kollegor alltid håller en hög standard på undervisningen och gör vårt bästa med eleven i centrum. Lärare åk 7-9.

– Vi har en vi-känsla på vår skola, där alla elever är våra gemensamma elever och där det är en självklarhet att vi alla hjälps åt för att våra elever ska nå sina mål och trivas i skolan. Personal Lovisedalsskolan

Så säger föräldrarna

– Läraren är bra på alla sätt och vis; både bestämd och mjuk, ser barnen och återkopplar på ett exemplariskt sätt. Vi känner verkligen att vårt barn har fått en bra skolstart. Vårdnadshavare till elev åk 1.

– Passar på att tacka för en bra skola där vårt barn trivs och utvecklas. Vårdnadshavare till elev åk 7.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats