Organisation

På Lovisedalsskolan arbetar vi i flera arbetslag. I verksamheten finns arbetslag för årskurs F–3, 4–6, 7–9 samt fritidshem.

Rektor bildar ledningsgrupp tillsammans med våra biträdande rektorer.

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom det egna arbetslaget, som för hela skolan och tillsammans med kommunens andra grundskolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats