Inflytande och samverkan

Inflytande och samverkan är viktigt för oss. Det sker till exempel genom elevråd, skolsamråd, föräldramöten och olika samarbeten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats