Planer och styrande dokument

På Lovisedalsskolan arbetar vi, utöver de lagar och förordningar som styr verksamheten, även utifrån andra planer. Skolan tar varje läsår fram en plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som verksamheten arbetar utifrån. Vi arbetar även efter ett förväntansdokument som tydliggör vilka förväntningar som finns för personal, elever och föräldrar på skolan, här återfinns också skolans ordningsregler. I vår verksamhet är planer och uppföljning av dessa en del av vår vardag.

 
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats