Vision

Lovisedalsskolan – möjligheternas skola!

Dagens skola behöver möta de möjligheter och utmaningar som finns i det föränderliga globala samhälle vi lever i. På Lovisedalsskolan ger undervisningen eleverna möjligheter att utveckla kompetenser som förbereder dem att möta framtiden. Detta genom att i undervisningen lyfta digitaliseringens möjligheter och det entreprenöriella lärandet.

Vi arbetar utifrån vår vision; Med barnet och eleven i centrum- mot kunskap, utveckling och lärande. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential och mötas av en tillgänglig undervisning och lärmiljö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats