Vision

Lovisedalsskolan – möjligheternas skola!

Dagens skola behöver möta de möjligheter och utmaningar som finns i det föränderliga globala samhälle vi lever i. På Lovisedalsskolan ger undervisningen eleverna möjligheter att utveckla kompetenser som förbereder dem att möta framtiden. Detta genom att i undervisningen lyfta digitaliseringens möjligheter och det entreprenöriella lärandet.

Vi arbetar utifrån vår vision; Med eleven i centrum. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential och mötas av en tillgänglig undervisning och lärmiljö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats