Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Gustav Vasaskolan tar vi emot och handleder lärarstudenter som gör sin verksamhetsplatsförlagda utbildning, VFU. Vi har flera handledare bland lärare och fritidspersonal. Vårt engagemang i VFU är utvecklande för skolan, eftersom studenterna kommer med nya idéer från aktuell forskning och ser verksamheten med nya ögon.

Du som VFU-student är varmt välkommen till oss! Här hittar du den information du behöver för att söka till oss på Gustav Vasaskolan. I god tid innan din VFU meddelar du önskemål om din VFU-placering genom att kontakta kommunens VFU-administratör.

När du har fått din placering på Gustav Vasaskolan bekräftad tar du kontakt med skolans VFU-koordinator, Lina Nerelius och meddelar önskemål, syfte och mål med aktuell kurs samt eventuella VFU-uppgifter. VFU-koordinatorn vidarebefordrar informationen till ditt blivande arbetslag.

Syftet med VFU är att du som lärarstudent ska få en bred erfarenhet från den pedagogiska vardagen under din utbildningstid. Det i sin tur bör leda till att den pedagogiska verksamheten integrerar den teori som omfattar studierna under lärarutbildningen.

Som ny lärarstudent hos oss på Gustav Vasaskolan träffar du VFU-koordinator vid första tillfället. Då diskuterar vi dina inriktningar, visioner och förväntningar inför VFU-perioderna. Under mötet får du också information om skolan och vår värdegrund.

Därefter får du träffa det arbetslag som du kommer att tillhöra. Målsättningen är att tillgodose din inriktning vid placeringen. Det ger dig möjlighet att se hur den praktiska verksamheten bygger på teorin, samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet.

Vi ser positivt på att du får ta del av daglig planering, undervisning och uppföljning. Du får också ta del av samarbetet med elever och föräldrar.

VFU-koordinator

Lina Nerelius
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats