Grönsakskul på Lovisedalsskolan

Under höstterminen 2018 genomfördes ett grönsakstest och ett experiment i en av klasserna på skolan. Kökspersonalen hade tidigare under året sett att eleverna i de yngsta klasserna var skeptiska till att testa grönsaker. De bestämde sig då för att införa "veckans grönsak". Klassen fick komma till matsalen där de fick klämma, känna, smaka och titta på olika grönsaker. Testet föll väl ut och inför det här läsåret har det utökats till "månadens familj" och omfattar nu hela årskurs F–3.

Klasserna får komma till matsalen där de får titta, smaka och känna på grönsakerna. De får även tips på vad de kan använda grönsakerna till. Den första "grönsaksfamiljen" som presenterades var familjen kål. Efter grönsakstestet fortsätter arbetet i klassrummet där de får göra lite olika saker beroende på ålder. Eleverna i förskoleklass ritar och målar bilder av grönsaksfamiljen, årskurs 1 jobbar med de olika sinnena (syn, hörsel, smak och känsel), årskurs 2 skriver olika fakta om grönsakerna och årskurs 3 skriver berättelser.

Under vårterminen är tanken att elevernas arbeten ska sammanställas i en gemensam bok.

Barn

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats