Skolan som möter ett samhälle i förändring

Vi är en kommunal F–9-skola i centrala Vallentuna med cirka 400 elever. Vi arbetar målmedvetet med att ge våra elever ämnesfördjupning inom internationalisering, musik och matematik. Vi har också utökade möjligheter inom bild, hemkunskap och idrott. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats