Så här arbetar vi

På Olympiaskolan arbetar vi för att skapa en skola för alla elever oavsett funktionsnedsättning. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga och delaktiga med fokus på en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö där både den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är viktig.

Eleverna har gemensamma aktiviteter och träffas i tvärgrupper över klassgränserna för att öka känslan av trygghet på skolan. Hälsa och rörelse är en viktig del av vår undervisning för att skapa bästa förutsättningar för våra elever att lära.

Vi arbetar för att våra elever ska känna trygghet, ta ansvar, kunna samarbeta, utveckla sin självständighet och få möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. För att kunna lyckas med detta lägger vi särskilt fokus på språk, kommunikation och tydliggörande pedagogik.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats