Karlslundsskolans internationella samarbeten

Vi är en ackrediterad skola som strävar efter att höja utbildningskvaliteten för både personal och elever. Genom vårt engagemang i Erasmus+ har vi årligen möjlighet att söka finansiering för olika gränsöverskridande aktiviteter och utbyten med andra europeiska skolor. Detta bidrar direkt till vår fortsatta kvalitetsutveckling som skola och organisation.

Vad innebär Erasmus+ ackreditering?

Vilka är några av kraven för Erasmus+ ackreditering?

Här följer ett urval av de krav som en skola måste uppfylla för att anses vara behörig för Erasmus+:

Erasmus Policy Statement (EPS):
Skolan måste utarbeta och anta en Erasmus Policy Statement som beskriver skolans strategi och mål för internationellt samarbete inom ramen för Erasmus+ programmet.

Engagemang för hög kvalitet:
Skolan måste kunna visa upp ett engagemang för hög kvalitet i sitt utbildningserbjudande och i de aktiviteter som planeras inom ramen för Erasmus+.

Förmåga att främja inkludering och mångfald:
Skolan bör kunna visa hur den främjar inkludering och mångfald, och hur den stödjer deltagare från olika bakgrunder och med olika behov.

Etablera samarbete:
Skolan ska kunna etablera och underhålla partnerskap med skolor eller organisationer i andra deltagarländer.

Hur länge har vi varit ackrediterade?

Karlslundsskolan har varit ackrediterad som en Erasmus+ skola sedan 2022. Vi har arbetat med internationalisering genom internationella samarbeten och utbyten med andra länder och skolor sedan 2017. Att vi nu är ackrediterade till Erasmus+ möjliggör ett långsiktigt internationaliseringsarbete med stöd och finansiering från Erasmus+ för perioden 2023–2028. Syftet med detta arbete är att utveckla och förbättra utbildningen genom internationellt samarbete.

Våra samarbeten

Vi samarbetar för närvarande med skolor i Spanien, Frankrike och Portugal. Samarbetet med Portugal omfattar i dagsläget endast utbyte mellan lärare. Genom dessa samarbeten vill vi främja internationella kontakter och bredda våra elevers perspektiv på globala frågor. Detta ökar deras intresse och förståelse för olika kulturer. Projektet ger även våra elever möjlighet att aktivt använda sina kunskaper i moderna språk, förbättra sina språkfärdigheter och stärka sin kommunikativa förmåga i enlighet med läroplanens mål. 

Tillbakablick från våra internationella utbyten

Fem elever går mot skolans entré.

Inom kort kan du ta del av berättelser och händelser från våra internationella samarbeten som en del av vår delaktighet i Erasmus+ projektet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats