Elevhälsa

Karlslundsskolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska med mera. Teamet har regelbundna möten där exempelvis olika lösningar för elever som är i behov av särskilt stöd diskuteras. Varje termin har vi klasskonferenser med övergripande genomgång av elever som behöver särskilt stöd.

Karlslundsskolans (F-9) elevhälsoteam

Rektor

Mattias Lingeskog

Telefon
08-587 861 52
E-post
mattias.lingeskog@vallentuna.se

Biträdande rektor (F-6)

Jenny Önnerdal

Telefon
08-587 853 84
E-post
jenny.onnerdal@vallentuna.se

Biträdande rektor (7–9)

Julia Hagman

Telefon
08-587 853 98
E-post
julia.hagman@vallentuna.se

Fritidschef

Jenny Hansson

Telefon
08-587 848 50
E-post
jenny.hansson@vallentuna.se

Kurator

Emma Magnusson

Telefon
08-587 852 23
E-post
emma.magnusson@vallentuna.se

Skolsköterska

Malin Borgert

Telefon
08-587 859 39
E-post
malin.borgert@vallentuna.se

Skolpsykolog

Agneta Ahlin

Telefon
08-587 852 35
E-post
agneta.ahlin@vallentuna.se

Studie och yrkesvägledare

Tina Dalin

Telefon
08-587 852 22
E-post
tina.dalin@vallentuna.se

Specialpedagog

Petra Alvesdotter

Telefon
08-587 852 13
E-post
petra.alvesdotter@vallentuna.se

Specialpedagog

Lena Abrahamsson Gunnerblad

Telefon
08-587 861 53
E-post
lena.abrahamssongunn@vallentuna.se

Specialpedagog

Johanna Vallin

Telefon
08-587 853 00
E-post
johanna.vallin@vallentuna.se

Clavis (Särskild undervisningsgrupp) elevhälsoteam

Rektor

Mattias Lingeskog

Telefon
08-587 861 52
E-post
mattias.lingeskog@vallentuna.se

Biträdande rektor

Eva Filppa

Telefon
08-587 861 76
E-post
eva.filppa@vallentuna.se

Kurator

Malin Sundén

Telefon
08-587 857 46
E-post
malin.sunden@vallentuna.se

Skolsköterska

Ida Sandström

Telefon
08-587 855 11
E-post
ida.sandstrom@vallentuna.se

Skolpsykolog

Agneta Ahlin

Telefon
08-587 852 35
E-post
agneta.ahlin@vallentuna.se

Studie- och yrkesvägledare

Tina Dalin

Telefon
08-587 852 22
E-post
tina.dalin@vallentuna.se

Specialpedagog

Charlotte Brynielsson Hjorth

Telefon
08-587 862 00
E-post
charlotte.brynielsson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats