Fritidshem

På Hagaskolan har vi en målstyrd fritidsverksamhet där elever erbjuds en varierande verksamhet med rörelse, styrda lekar, pyssel, massage, sagoläsning, utomhuslekar med mera. Alla vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidsplats åt sina barn men från årsskiftet har även elever till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa rätt till fritids 10 timmar i veckan.

Vår förstärkta skolstartstid ligger insprängd under skoldagen. Där har eleverna möjlighet att i halvklasser praktiskt arbeta med de aktuella ämnena från klassrummet.

Vi har fyra avdelningar på Hagaskolan. Opalen och Smaragden är för de yngre eleverna (Förskoleklass till och med årskurs 2). Klubben är för de äldre eleverna (årskurs 3 till och med årskurs 6). Topasen är en åldersintegrerad grupp för årskurserna F-6.

Fritids öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 17.30. För elever med dispens kan det vara aktuellt med andra tider.


Morgon- och kvällsfritids är innanför huvudentrén i Kristallhallen mellan kl. 07.00–07.45 och kl. 16.45–17.30.

Avdelning Smaragden

Förskoleklasser

Telefon
08-587 855 59

Avdelning Topasen

Årskurs F-6

Telefon
08-587 861 82

Avdelning Opalen

Årskurs 1-2

Telefon
Opalen 1
08-587 859 56

Opalen 2
08-587 853 89

Avdelning Klubben

Årskurs 3-6

Telefon
08-587 852 77

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats