Om Hagaskolan

Hagaskolan är en nybyggd, kommunal grundskola med gångavstånd till Vallentuna IP. Vi har cirka 800 elever i årskurserna F-9 och 100 skickliga medarbetare. Skolan är helt nybyggd och har ändamålsenliga och välutrustade lokaler, uteklassrum samt en fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande.

Skolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och med naturen inpå knuten. På Hagaskolan fokuserar vi på att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande där varje elev ges möjligheten att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. För att uppnå detta tror vi att grunden är en god arbetsmiljö, som präglas av arbetsro, trygghet och struktur.

Vi värnar om ett nära och gott samarbete med både elever och vårdnadshavare och vi vill tillsammans utveckla skolan på bästa sätt. Skolsamråd och elevråd är därför centrala och viktiga forum på Hagaskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats