Om Hagaskolan

Vi är en kommunal F–9 skola i centrala Vallentuna med cirka 850 elever. På Hagaskolan vill vi skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Varje elev ska ha möjligheten att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. För att uppnå detta arbetar skolans personal med att skapa en god arbetsmiljö, som präglas av arbetsro, trygghet och struktur.

Hagaskolan är en nybyggd skola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Första spadtaget för Hagaskolan togs den 7 mars 2017. Här kan du fördjupa dig i tankarna bakom Hagaskolans inne- och utemiljöer och hur skola och skolgård utformats.

Så kom Hagaskolan till

Hagaskolan - skiss

Skolan

Hagaskolan är en kommunal grundskola med gångavstånd till Vallentuna IP. Vi har cirka 850 elever i årskurserna F-9 och 100 skickliga medarbetare. Skolan är helt nybyggd och har ändamålsenliga och välutrustade lokaler, uteklassrum samt en fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande. Skolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och med naturen inpå knuten.

Skolgården

Vår fina skolgård har både nära till naturen, skogspartier och Vallentuna IP. Skolan ligger naturskönt med stora lekytor för både större och mindre barn. Det finns flera fotbollsplaner, parkourbana, hinderbana, gungor, klätterställningar, utepingisbord och andra trevliga lekmöjligheter.

Värdegrundsarbete

Hagaskolan och tillhörande fritidshem ska vara fria från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar därför systematiskt med att kartlägga elevernas trygghet och trivsel på skolan. Att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan är en förutsättning för elevernas möjlighet till lärande, utveckling och delaktighet. På Hagaskolan har vi ett aktivt värdegrundsarbete som även innefattar netikett, vett och etikett på internet.

Digitalt lärande

Digital kompetens är viktigt för oss eftersom det är en del av elevernas vardag och framtid. All personal får kontinuerlig utbildning inom området. I årskurs F–2 har eleverna tillgång till iPads och i årskurs 3–9 har eleverna en egen dator. Eleverna arbetar i viss utsträckning med digitala läromedel som kompletterar  läroböcker och undervisningsmaterial. I vår utbildning stöttas eleverna i sin användning av de digitala verktygen. Digital pedagogik anses vara en naturlig del av skolans verksamhet. Våra elever lär sig också vett och etikett på internet, även kallat Netikett och vad det innebär att vara källkritisk.

Välj vår skola

Så gör du för att välja skola till ditt barn vid inflytt, inför förskoleklass och årskurs 7. Här får du lära dig när, vad och hur skolvalet går till. Du hittar även en översikt över alla skolor som går att välja i Vallentuna.

Välj vår skola

Två flickor kramar varandra
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats