Så här arbetar vi

Vi tror att en varierad undervisning med olika typer av material underlättar för elevers inlärning. Detta gör att vi använder både ipads och böcker i vår undervisning, då dessa kompletterar varandra väl.

Undervisningen består av genomgång, föreläsning, laboration, eget arbete, pararbeten och grupparbeten. Examination på en kurs kan vara prov, inlämningsarbeten men även på mer otraditionella sätt.

Elever som har olika typer av svårigheter försöker vi hjälpa genom bland annat anpassat material, inläsningstjänst, placering, tydligare instruktioner och tätare uppföljningar. Svårigheten försvinner inte genom skolans anpassningar utan den måste arbetas med både hemma och i skolan för att övervinnas.

Vi har en stark tro på att om elev, hem och skola vill och arbetar kontinuerligt, så kommer elever utvecklas mycket och kommer kunna nå goda resultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats