Så här arbetar vi

Vi tror att en varierad undervisning med olika typer av material underlättar för elevers inlärning. Vi använder både Ipad, Chromebook och böcker i vår undervisning eftersom dessa kompletterar varandra väl.

Undervisningen består av olika pedagogiska delar som genomgång, föreläsning, laboration, eget arbete, pararbeten och grupparbeten. Examination på en kurs kan vara prov, inlämningsarbeten men även på mer otraditionella sätt för att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande.

Elever som har olika typer av utmaningar hjälper vi genom att bland annat erbjuda ett anpassat inlärningsmaterial, en inläsningstjänst, anpassade instruktioner och tätare uppföljningar. Vi har en nära dialog med vårdnadshavare och hemmet för att nå bästa resultat i elevens utbildning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats