Digitala klassrum

Vi har med hjälp av dagens teknik stora möjligheter att utveckla undervisningen och att möta eleverna i miljöer som de är förtrogna med.

Karlslundsskolan genomför undervisning i mindre elevgrupper till flera olika klassrum i olika skolor. Läraren styr undervisningen digitalt, med videolänk och pedagogiska chatmiljöer som arenor. Eleverna får lära sig att förmedla och transportera information, samt ta emot och behandla digital information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats