Digitala klassrum

Vi har med hjälp av dagens teknik stora möjligheter att utveckla undervisningen och att möta eleverna i miljöer som de är förtrogna med.

På Karlslundsskolans arbetar vi målmedvetet med att ge våra elever digital kompetens och möjligheter att arbeta i tillgängliga i lärmiljöer som inkluderar modern teknologi. Flera av våra lärmiljöer är utrustade med SMART Board® iQ interaktiva skärmar samt att alla elever i åk 4-9 har tillgång till egen dator eller Chromebook. Eleverna i F-3 arbetar med I-pads. Digital kompetens handlar i stor grad om i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt förmågan att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats