Clavis särskild undervisningsgrupp

Välkommen till Clavis! 

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få plats i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper och Clavis är en av dem. Hur länge en elev går på Clavis varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan. Grupperna finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av centrala elevhälsans samråd med elevens ordinarie hemskola.

Att gå på Clavis

Clavis tar emot elever med diagnoser inom AST (autismspektrumtillstånd) och med behov av en anpassad pedagogik.

Om Clavis

Hand håller i jordgubbe
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats