Om Olympiaskolan

Olympiaskolan är en kommunal anpassad grundskola för elever i årskurs 1–9 belägen i centrala Vallentuna. Vi har cirka 35 elever och har både inriktning ämnen och ämnesområden.

Skolan och skolgården

Skolans nuvarande lokaler invigdes 2016 och ligger i anslutning till en grundskola där vi har tillgång till praktisk/estetiska salar och matsal. Skolan har anpassade lokaler och utemiljö efter våra elevers behov och hjälper oss att inspirera eleverna i lusten att lära. Vår härliga skolgård är anpassad för elevernas behov och skapar fina förutsättningar för återhämtning och lek på rasterna.

Värdegrundsarbete

Vår trygghetsplan beskriver hur vi arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Olympiaskolan ska alla elever och personal känna sig trygga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats