Om Olympiaskolan

Vi arbetar för att våra elever ska känna trygghet, ta ansvar, kunna samarbeta, utveckla sin självständighet och få möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Vi har nya och trivsamma lokaler och en fin skolgård. Vi har både närheten till centrum men också naturen inpå knuten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats