Fritidshem

Vi har förstärkt skolstart. Den innebär att lektionerna varvas med fritidsverksamhet från klockan 8.00–14.00. Efter klockan 14.00 gäller enbart fritidsverksamhet.

Den förstärkta skolstarten är ett kommunalt beslut som tillämpas på alla skolor år F–6 i Vallentuna kommun och innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt. Under delar av dagen finns det således flera vuxna som arbetar med gruppen vilken är en fördel vid till exempel temaarbeten.

Under loven samarbetar Karlslundsskolans fritidshem med andra fritidshem i Vallentuna kommun vilket innebär att fritidsverksamheten kan vara förlagd på någon av de andra skolornas fritidsavdelningar.

Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

 

Morgonfritids

Fritidsverksamheter är öppen för elever med omsorgsbehov på morgonen från klockan 07.00 på avdelningen Norra hörnan. Från Kl 7.30 bedrivs morgonfritids utomhus fram till att skolan startar kl 8.10.

Fritidshemmet på Karlslundsskolan 

Fritidsverksamheten på Karlslundsskolan är för elever i åk F–6, det finns tre avdelningar; Rönnen för åk F, Aspen för åk 1-2 och Norra Hörnan för elever i åk 3-6. På fritidshemmets olika avdelningar erbjuds en meningsfull fritid och rekreation samt främjande av den sociala gemenskapen. Eleverna ges möjlighet att prova och utveckla sina idéer i skapande, idrott och lek.

De äldre eleverna har möjlighet till spel, pingis, biljard, TV-spel mm. I olika rum finns möjlighet för eleverna att få lugn och ro, att hänga i soffan, skapa, rita och prata. Vår stora skolgård med lekmaterial, skogspartier och idrottshall utnyttjas till aktiviteterna där eleverna uppmuntras att delta.

Fritidshemmet planeras utifrån gällande styrdokument för att säkerställa elevernas utveckling i fritidshemmet, verksamheten utgår alltid från elevernas behov och intressen.

Kl 16.30 går alla elever till avd: Rönnen, fram till att skolan stänger kl 17.30.

Telefonnummer:
Rönnen:08-587 857 18
Aspen:08-587 853 08
Norra Hörnan:08-587 852 44

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats