Fritidshem

Vi har förstärkt skolstart. Den innebär att lektionerna varvas med fritidsverksamhet från klockan 8.00–14.00. Efter klockan 14.00 gäller enbart fritidsverksamhet.

Den förstärkta skolstarten är ett kommunalt beslut som tillämpas på alla skolor år F–6 i Vallentuna kommun och innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt. Under delar av dagen finns det således flera vuxna som arbetar med gruppen vilken är en fördel vid till exempel temaarbeten.

Under loven samarbetar Karlslundsskolans fritidshem med andra fritidshem i Vallentuna kommun vilket innebär att fritidsverksamheten kan vara förlagd på någon av de andra skolornas fritidsavdelningar.

Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

 

Morgonfritids

Behöver en elev morgonfritids är denna välkommen till fritidshemmet på Södra Karlslundsskolan på morgonen från klockan 07.00. Fritidspersonal från Norra hämtar dessa elever vid klockan 07.50 och följer dem till deras skolgård.

Fritidshemmet på Karlslundsskolan Södra

Fritidsverksamheten på Karlslundsskolan Södra är för elever i åk F–3, varje årskurs har en egen avdelning, vilken är i anslutning till lokalerna de är i under skoltid. Fritidspersonalen som är med i klassen under dagen är med samma elever på eftermiddagen på fritidstid. På fritidshemmets olika avdelningar erbjuds en meningsfull fritid och rekreation samt främjande av den sociala gemenskapen. Eleverna ges möjlighet att prova och utveckla sina idéer i skapande, idrott och lek. Eleverna uppmuntras att delta i de aktiviteter som erbjuds under eftermiddagstid. Vår stora skolgård, den närliggande skogen och idrottshallen utnyttjas till aktiviteterna.

Vi har öppet måndag till fredag klockan 07.00–17.30.

Fritidshemmet på Karlslundsskolan Norra

Fritidsverksamheten på Karlslundsskolan Norra är för elever i åk 4–6. Hjärtat på Norras fritidshem är i skolans cafeteria. Där finns möjlighet till spel, pingis, biljard, TV-spel mm. I ett rum bredvid cafeterian finns det möjlighet för eleverna att få lugn och ro, att hänga i soffan, skapa, rita och prata. Detta är aktiviteter som finns tillgängliga varje dag. Utöver detta har vi tillgång till klassrum, aula, idrottshall m.fl. i vilka vi har olika specifika aktiviteter planerade. Alla aktiviteter är frivilliga att delta i.

Fritidshemmet på Norra är tillgängligt efter skolan, från att skoldagen slutar till klockan 17.30.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats