Internationella utbyten

Idag lever vi globalt. Eleverna hos oss har möjlighet att resa till flera olika länder och utveckla livskunskaper samtidigt som de lär sig att knyta internationella kontakter.

Vi ser internationalisering som ett sätt att öka det tillgängliga lärandet som främjar barns och elevers utveckling och livslång lust att lära. Vår erfarenhet är att utbytesprogram och samarbete med andra länder ökar elevernas ansvarstagande och kulturella kompetens samt bidrar positivt till respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats