Internationella utbyten

Idag lever vi globalt. Eleverna hos oss har möjlighet att resa till flera olika länder och utveckla livskunskaper samtidigt som de lär sig att knyta internationella kontakter under hela högstadietiden.

Nyfikenhet på språk och kultur väcks redan i de lägre åldrarna hos oss. Spanska och tyska introduceras redan på låg- och mellanstadiet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats