Organisation

På Karlslundsskolan arbetar vi i arbetslag uppdelade efter årskurser, men också fritidsverksamhet. Arbetslagen har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektorer , arbetslagsansvarig, fritidsansvarig samt administrativ chef.

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom de egna arbetslagen, ämneslagen, som för hela skolan samt tillsammans med andra grundskolor i kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats