Så här arbetar vi

På Hagaskolan är trygghet, studiero och hög kvalitet på undervisningen högsta prioritet. En lugn och respektfull miljö, samt tillitsfulla relationer mellan elever och lärare, är centralt för elevernas kunskapsutveckling. Våra lärare är måna om att alla elever ska få möjligheten att lyckas och utvecklas så långt som möjligt och skapar utifrån detta inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. De arbetar formativt, strukturerat och varierat samt utvecklar och anpassar undervisningen efter elevernas lärande. Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper på många olika sätt och vara delaktiga i utformningen av undervisningen.

Digital kompetens är viktigt för oss eftersom det är en del av elevernas vardag och deras framtid. All personal får kontinuerlig utbildning inom detta område. I årskurs F–3 har eleverna tillgång till datorer och iPads och i årskurs 4–9 har eleverna en egen dator eller iPad. Eleverna arbetar i viss utsträckning med digitala läromedel från exempelvis Gleerups, men har även läroböcker i flera ämnen. Iutbildningen stöttas eleverna i användningen av de digitala verktygen men också i vad det innebär att förhålla sig källkritisk på nätet.

På Hagaskolan har vi ett aktivt värdegrundsarbete som även innefattar netikett. Vidare värnar vi om samarbetet med vårdnadshavare. På högstadiet har vi stormentorer i årskurs 7-9, vilket möjliggör ett aktivt och omfattande förebyggande och främjande arbete gällande elevers samverkan, trivsel och
utveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats